Công Ty Cổ Phần Phát Triển BĐS Phát Đạt

  • Tầm nhìn

Trở thành tập đoàn phát triển bất động sản hàng đầu Việt Nam thông qua việc sở hữu các thương hiệu dẫn đầu.

  • Sứ mệnh

Kiến tạo những không gian sống hoàn hảo với kiến trúc độc đáo và chất lượng vượt trội nhằm mang lại giá trị gia tăng cho khách hàng, cổ đông và cộng đồng.

  • Giá trị cốt lõi

+ Sáng tạo: Nghĩ đến điều mới và dám thay đổi

+ Công bằng: Đánh giá và hành xử dựa trên các sự kiện và không thiên vị

+ Cam kết: Giữ lời hứa với khách hàng, cổ đông, nhân viên và cộng đồng

+ Tôn trọng: Lắng nghe và chia sẻ các quan điểm khác nhau để phát triển

  • Triết lý kinh doanh:

Nhìn xa trông rộng, Phát triển vững bền.

Nguồn: https://www.phatdat.com.vn/